Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

17.06.2015. Remontdarbi pašvaldības ēkās

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 17.06.2015.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr. 63960526

Iepirkuma priekšmets: Remontdarbi pašvaldības ēkās

Identifikācijas Nr. VND 2015/15

1.daļa "Taurkalnes bibliotēkas jumta seguma nomaiņa un telpu remontdarbi";

2.daļa "Taurkalnes ūdenssūkņu mājas jumta remonts, spiedkatla nomaiņa";

3.daļa "Kurmenes pagasta pārvaldes telpu, Baltās skolas telpu remontdarbi un Baltās skolas skursteņu virsjumta daļu apdare";

4.daļa "Bārbeles pagasta pārvaldes telpas remonts";

5.daļa "Jumta seguma nomaiņa magzaīnas klētij Skaistkalnē";

6.daļa "Skaistkalnes tautas nama palīgtelpas remonts".

Objektu apskate: 2015.gada 25.jūnijā, laiks saskaņā ar instrukciju

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 30.jūnijs plkst.11:00

INSTRUKCIJA

1.daļa_tehniskā specifikācija_apjomi (Taurkalnē,2 tāmes)

2.daļa_ tehniskā specifikācija_apjomi (Taurkalnē,1 tāme)

3.daļa_ tehniskā specifikācija_apjomi (Kurmenē, 3 tāmes)

4.daļa_ tehniskā specifikācija_apjomi (Bārbelē, 1 tāme)

5.daļa_ tehniskā specifikācija_apjomi (Skaistkalnē, 1 tāme)

6.daļa_ tehniskā specifikācija_apjomi (Skaistkalnē, 1 tāme)

LĒMUMS

LĪGUMA TEKSTS_1., 2., 4., 5., 6.daļa

LĪGUMA TEKSTS_3.daļa

Lēmuma pieņemšanas datums: 10.07.2015.

Līguma noslēgšanas datums: 1., 2., 4., 5., 6.- 28.07.2015., 3.daļa - 29.07.2015.

Izpildītājs: 1., 2., 4., 5., 6.- SIA "Kvintets M", 3.daļa - SIA "INUTA"

Līguma summa EUR bez PVN: 1.daļa - 18140,81; 2.daļa - 1379,05; 3.daļa -8859,57; 4.daļa - 2252,04; 5.daļa - 10485,99; 6.daļa - 2712,29

Līguma termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933