Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

28.07.2015. Gājēju celiņu ierīkošana Vecumnieku pagasta Vecumniekos

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 28.07.2015.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr. 63960526

Iepirkuma priekšmets: Gājēju celiņu ierīkošana Vecumnieku pagasta Vecumniekos

Identifikācijas Nr. VND 2015/19

Iepirkums netiek dalīts daļās

Objekta apskate: 2015.gada 3.augustā plkst.10.00

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 10.augusts plkst.11:00

INSTRUKCIJA

Tehniskā specifikācija_apjomi_gājēju celiņi_ Dīķa-Ceriņu iela un Bērnudārzs-Kalna iela

Tehniskā specifikācija_apjomi_apgaismojums_ Dīķa-Ceriņu iela

LĒMUMS

LĪGUMA TEKSTS

Lēmuma pieņemšanas datums: 18.08.2015.

Līguma noslēgšanas datums: 25.08.2015.

Izpildītājs: SIA "Kvintets M"

Līguma summa bez PVN: 14229,57

Līguma termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933