Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

18.09.2015. Kāpņu telpas remontdarbi "Pakalpojumu centrs Misā", Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 18.09.2015.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr. 63960526

Iepirkuma priekšmets: Kāpņu telpas remontdarbi "Pakalpojumu centrs Misā", Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā

Vecumniekos

Identifikācijas Nr. VND 2015/21

Objekta apskate: 2015.gada 23.septembrī plkst.11.00

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 29.septembris plkst.11:00

INSTRUKCIJA

Tehniskā specifikācija_apjomi

Lēmums

LĪGUMA TEKSTS

Lēmuma pieņemšanas datums: 07.10.2015.

Līguma noslēgšanas datums: 20.10.2015.

Izpildītājs: SIA "Balti Construction"

Līguma summa bez PVN: 5436,75 EUR

Līguma termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933