Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

27.10.2015. Pašvaldības ielu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi- Skaistkalnes, Bārbeles, Stelpes, Valles un Kurmenes pagasta pārvaldēs

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā

Identifikācijas Nr. VND 2015/23

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 27.10.2015.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Inese Kampa, tel.63960526

Iepirkuma priekšmets: Pašvaldības ielu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi-Skaistkalnes, Bārbeles, Stelpes, Valles un Kurmenes pagasta pārvaldēs

Iepirkuma priekšmets sadalīts 7 daļās (LOTĒS)

Identifikācijas Nr. VND 2015/23

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 9.novembris plkst.11:00

INSTRUKCIJA

LOTES_tehniskās specifikācijas pielikumi

Vecumnieku novada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas

LĒMUMS

LĪGUMA TEKSTS_1.daļa

LĪGUMA TEKSTS_2.daļa

LĪGUMA TEKSTS_3.daļa

LĪGUMA TEKSTS_4.daļa

LĪGUMA TEKSTS_5.daļa

LĪGUMA TEKSTS_6.daļa

LĪGUMA TEKSTS_7.daļa

 

Iepirkums „Pašvaldības ielu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi- Skaistkalnes, Bārbeles, Stelpes, Valles un Kurmenes pagasta pārvaldēs”

Identifikācijas Nr. VND 2015/23

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 12.11.2015.

Līguma noslēgšanas datums: 30.11.2015.
Izpildītājs: Lote Nr. 1 (Skaistkalne)– VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) – 11,90 EUR bez PVN

2) ielu attīrīšana no sniega EUR/1km (faktiskie km) – 12,62 EUR bez PVN

3) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) – 27,46 EUR bez PVN

4) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h – 36,73 EUR bez PVN

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot) – 5500,00 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2016.-31.12.2016.

2. Lēmuma pieņemšanas datums: 12.11.2015.

Līguma noslēgšanas datums: 30.11.2015.
Izpildītājs: Lote Nr. 2 (Skaistkalne)– VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) – 11,90 EUR bez PVN

2) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) – 27,46 EUR bez PVN

3) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h – 36,73 EUR bez PVN

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot) – 4000,00  EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2016.-31.12.2016.

 

3. Lēmuma pieņemšanas datums: 12.11.2015.

Līguma noslēgšanas datums: 01.12.2015.
Izpildītājs: Lote Nr. 3 (Bārbele)– Mediņa Jāņa zemnieku saimniecība „Lielpurviņi”

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) – 10,50 EUR bez PVN

2) ielu attīrīšana no sniega EUR/1km (faktiskie km) – 10,50 EUR bez PVN

3) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) – 20,00 EUR bez PVN

4) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h – 26,00 EUR bez PVN

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot) – 4900 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2016.-31.12.2016.

 

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 12.11.2015.

Līguma noslēgšanas datums: 01.12.2015.
Izpildītājs: Lote Nr. 4 (Bārbele)– Mediņa Jāņa zemnieku saimniecība „Lielpurviņi”

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) – 11,00 EUR bez PVN

2) ielu attīrīšana no sniega EUR/1km (faktiskie km) – 11,00 EUR bez PVN

3) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) – 20,50 EUR bez PVN

4) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h – 27,00 EUR bez PVN

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot) – 5500 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2016.-31.12.2016.

 

5. Lēmuma pieņemšanas datums: 12.11.2015.

Līguma noslēgšanas datums: 01.12.2015.
Izpildītājs: Lote Nr. 5 (Stelpe)– Jānis Troškins

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) – 11,20 EUR bez PVN

2) ielu attīrīšana no sniega EUR/1km (faktiskie km) – 12,00 EUR bez PVN

3) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) – 18,50 EUR bez PVN

4) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h – 17,00 EUR bez PVN

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot) – 5000,00 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2016.-31.12.2016.

6. Lēmuma pieņemšanas datums: 12.11.2015.

Līguma noslēgšanas datums: 27.11.2015.
Izpildītājs: Lote Nr. 6 (Valle) – SIA „OEG ceļi”

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) – 13,00 EUR bez PVN

2) ielu attīrīšana no sniega EUR/1km (faktiskie km) – 13,00 EUR bez PVN

3) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) – 25,00 EUR bez PVN

4) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h – 25,00 EUR bez PVN 

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot)- 9100,00 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2016.-31.12.2016.

 

7. Lēmuma pieņemšanas datums: 12.11.2015.

Līguma noslēgšanas datums: 27.11.2015.
Izpildītājs: Lote Nr. 7 (Kurmene) – SIA „OEG ceļi”

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) – 13,00 EUR bez PVN

2) ielu attīrīšana no sniega EUR/1km (faktiskie km) – 13,00 EUR bez PVN

3) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) – 25,00 EUR bez PVN

4) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h – 25,00 EUR bez PVN 

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot)- 7900,00 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2016.-31.12.2016.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933