Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

27.10.2015. Puķu stādu piegāde un stādīšana

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā

Identifikācijas Nr. VND 2015/24

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 27.10.2015.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersonas: par iepirkuma priekšmetu -Aivars Petruševics, tālr. 63976768, 29464887;

par piedāvājumu iesniegšnas kārtību - Inese Kampa, tālr.63960526

Iepirkuma priekšmets: Puķu stādu piegāde un stādīšana

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 9.novembris plkst.11:30

INSTRUKCIJA

LĒMUMS

LĪGUMA TEKSTS

Lēmuma pieņemšanas datums: 26.11.2015.

Līguma noslēgšanas datums: 02.02.2015.

Izpildītājs: SIA "INTS & CO"

Līguma summa bez PVN: 4022,50 EUR

Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933