Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

29.10.2015. Pārtikas produktu piegāde Misas vidusskolai

Pārtikas produktu iegādes iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piecpadsmito daļu, ievērojot zāļā publiskā iepirkuma prasības

Pasūtītājs: Misas vidusskola
Reģistrācijas Nr. 90000033335

Adrese: Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3906

Kontaktpersona: Biruta Seikstule, tālr.63976852

Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Misas vidusskolai

Iepirkuma priekšmets sadalīts 9 daļās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 16.novembris plkst.14.00

UZAICINĀJUMS-NOTEIKUMI

Lēmuma pieņemšanas datums:  03.12.2015.

Līguma spēkā stāšanās datums:  no 2016.gada 07.janvāra

Izpildītājs:

 1.daļa, 5.daļa, 6.daļa – SIA „Kabuleti Fruit”;

2.daļa – AS Rīgas piena kombināts;

3.daļa – SIA „Bajards”

4.daļa, 7.daļa, 9.daļa – SIA „Laki Fruit”;

8.daļa – SIA „Futurus Food”.

Līguma summa bez PVN:

1.daļa – 989.60 EUR; 2.daļa – 5370.20 EUR; 3.daļa - 3982.80 EUR; 4.daļa – 237.60 EUR; 5.daļa – 53.20 EUR; 6.daļa – 2086.60 EUR; 7.daļa – 1201.60 EUR; 8.daļa – 4553.15 EUR; 9.daļa – 420.00 EUR.

Līguma termiņš:  līdz 2016.gada 31.decembrim

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933