Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

29.10.2015. Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada Domes veco ļaužu un invalīdu pansionātam "Atvasara"

Pārtikas produktu iegādes iepirkums saskaņā ar  Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piecpadsmito daļu, ievērojot zāļā publiskā iepirkuma prasības

Pasūtītājs: Vecumnieku novada Domes veco ļaužu un invalīdu pansionāts "Atvasara"
Reģistrācijas Nr.90000047015

Adrese: "Atvasaras" Vecumnieku pag.,Vecumnieku nov., LV-3933

Kontaktpersona: Zaiga Švāģere, tālr. 63960488, 26557964

Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada Domes veco ļaužu un invalīdu pansionātam "Atvasara"

Iepirkuma priekšmets sadalīts 9 daļās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 16.novembris plkst.14.00

UZAICINĀJUMS-NOTEIKUMI

Lēmuma pieņemšanas datums: 27.11.2015.

Līguma spēkā stāšanās datums : 04.01.2016.

Izpildītājs : 1.daļa - SIA,,Latvijas Maiznieks,,
2.daļa - AS,,Rīgas piena kombināts,,
3.daļa - SIA,,Bajards,,
4.daļa - SIA,,Kabuleti Fruit,,
5.daļa - SIA,,Kabuleti Fruit,,
6. daļa - SIA,,Kabuleti Fruit,,
7.daļa - SIA,,Kabuleti Fruit,,
8.daļa - SIA,,Futurus Food,,
9. daļa - Z/S,,Baltiņi,,

Līguma summa bez PVN 1.daļa 6565,00 EUR, 2.daļa 9730,20 EUR, 3.daļa 9453,20 EUR, 4.daļa 1301,00 EUR, 5.daļa 320,60 EUR, 6.daļa 2206,80EUR, 7.daļa 1895,00 EUR, 8. daļa 8690,34EUR, 9.daļa 1080,00 EUR.

Līguma termiņš līdz 2016.gada 31.decembrim.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933