Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

04.11.2015. Elektropreču iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 04.11.2015.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas sekretāre Inese Kampa, tālrunis 63960526

Iepirkuma priekšmets: Elektropreču iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām

Identifikācijas Nr. VND 2015/27

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.11.2015. Plkst.11:00

INSTRUKCIJA

Tehniskā specifikācija

LĒMUMS

LĪGUMA TEKSTS

Lēmuma pieņemšanas datums: 23.11.2015.

Līguma noslēgšanas datums: 24.11.2015.

Izpildītājs: SIA "KONSTANTA ENERGO"

Līguma summa bez PVN: 11817,55

Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933