Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

17.11.2015. Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Liepu ielā 2, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, pārbūvei atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes prasībām

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 17.11.2015.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome

Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Guntis kalniņš, tālr.63960528, 29462829

Iepirkuma priekšmets: Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Liepu ielā 2, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, pārbūvei atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes prasībām

Identifikācijas Nr. VND 2015/28

Objekta apskate: 2015.gada 24.novembrī plkst.11.00 (vietu skatīt instrukcijā)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 2.decembrī plkst.11:00

INSTRUKCIJA

Zemes robežu plāns

Tehniskās inventarizācijas lieta

Būves 1. un 2.stāva plāna shēmas

LĒMUMS

LĪGUMA TEKSTS

Līguma grozījumu teksts

Lēmuma pieņemšanas datums: 29.12.2015.

Līguma noslēgšanas datums: 11.01.2016.

Izpildītājs: SIA "Baltex Group"

Līguma summa EUR bez PVN: 13480,00

Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933