Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

04.01.2016. "Vecumnieku Novada Ziņu" tipogrāfiskās iespiešanas pakalpojums

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 04.01.2016.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Guntis Kalniņš, tālr. 63960528, 29462829

Iepirkuma priekšmets: "Vecumnieku Novada Ziņu" tipogrāfiskās iespiešanas pakalpojums

Identifikācijas Nr. VND 2016/1

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 15.janvāris plkst.11:00

INSTRUKCIJA

LĒMUMS

LĪGUMA TEKSTS

Lēmuma pieņemšanas datums: 27.01.2016.

Līguma noslēgšanas datums: 10.02.2016.

Izpildītājs: SIA "airPrint"

Līguma summa, EUR bez PVN: 8288,66

Līguma termiņš: līdz 2017.gada 28.februārim un/vai saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933