Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

25.04.2016. Remontdarbi Vecumnieku novada izglītības iestādēs

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 25.04.2016.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome, kas veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr.63960526

Iepirkuma priekšmets: Remontdarbi Vecumnieku novada izglītības iestādēs

1.daļa "Misas vidusskolas telpu remontdarbi un Misas bērnudārza nožogojuma ierīkošana un telpu remontdarbi";

2.daļa "Remontdarbi Vecumnieku vidusskolā";

3.daļa "Remontdarbi Valles vidusskolas telpās".

Identifikācijas Nr. VND 2016/11

Objektu apskate: 2016.gada 2.maijā, sākot no plkst.10.00 (vietu skatīt instrukcijā)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 9.maijs plkst.11:00

INSTRUKCIJA

1.daļa_būvdarbu apjomi (Misas vsk)

2.daļa- būvdarbu apjomi (Vecumnieku vsk)

3.daļa _būvdarbu apjomi (Valles vsk)

LĒMUMS

LĪGUMA TEKSTS_1.daļa

Lēmuma pieņemšanas datums: 16.05.2016.

Līguma noslēgšanas datums: 1.daļa - 23.05.2016.

Izpildītājs: 1.daļa - SIA "INUTA"

Līguma summa EUR bez PVN: 1.daļa -15554,20

Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

LĪGUMA TEKSTS_2.daļa

Lēmuma pieņemšanas datums: 16.05.2016.

Līguma noslēgšanas datums: 2.daļa - 17.06.2016.

Izpildītājs: 2.daļa -SIA "Kvintets M"

Līguma summa EUR bez PVN: 2.daļa -19221,27

Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

LĪGUMA TEKSTS_3.daļa

LĪGUMA GROZĪJUMU TEKSTS_3.daļa

Lēmuma pieņemšanas datums: 16.05.2016.

Līguma noslēgšanas datums: 3.daļa - 01.06.2016.

Izpildītājs: 3.daļa -personu apvienība SIA "GARLICS" un SIA "JC Warehouse"

Līguma summa EUR bez PVN: 3.daļa -16400,27

Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933