Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

29.04.2016. Bārbeles parka labiekārtojuma atjaunošana un vasaras estrādes nojumes un tualešu jauna būvniecība

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 29.04.2016.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome

Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr.63920589

Iepirkuma priekšmets: Bārbeles parka labiekārtojuma atjaunošana un vasaras estrādes nojumes un tualešu jauna būvniecība Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19. 2. "Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19. 2. 2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros

Identifikācijas Nr. VND 2016/12

Objektu apskate: 2016.gada 9.maijā plkst.14:00

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 16.maijā plkst.11:00

INSTRUKCIJA

BŪVPROJEKTS, tajā skaitā DARBU APJOMI

JAUTĀJUMI UN ATBILDES_11.05.2016.

LĒMUMS

LĪGUMA TEKSTS

Līguma teksta grozījumi

Lēmuma pieņemšanas datums: 25.05.2016.

Līguma noslēgšanas datums: 26.10.2016.

Izpildītājs: SIA "Kvintets M"

Līguma summa EUR bez PVN: 53916,58

Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933