Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

17.10.2016. Pašvaldības ielu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi- Skaistkalnes, Bārbeles, Stelpes, Valles un Kurmenes pagasta pārvaldēs

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā

Identifikācijas Nr. VND 2016/26

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 17.10.2016.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Inese Kampa, tel.63920589

Iepirkuma priekšmets: Pašvaldības ielu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi-Skaistkalnes, Bārbeles, Stelpes, Valles un Kurmenes pagasta pārvaldēs

Iepirkuma priekšmets sadalīts 7 daļās (LOTĒS)

Identifikācijas Nr. VND 2016/26

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 31.oktobris plkst.11:00

INSTRUKCIJA

LOTES_tehniskās specifikācijas pielikumi

Vecumnieku novada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas

LĒMUMS

1., 2.daļa_LĪGUMA TEKSTS

3., 4.daļa_LĪGUMA TEKSTS

5.daļa_LĪGUMA TEKSTS

6.daļa_LĪGUMA TEKSTS

7.daļa_LĪGUMA TEKSTS

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 08.11.2016

Līguma noslēgšanas datums: 05.12.2016.
Izpildītājs: Lote Nr. 1 (Skaistkalne)– VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) – 11,91 EUR bez PVN

2) ielu attīrīšana no sniega EUR/1km (faktiskie km) – 12,65 EUR bez PVN

3) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) – 27,46 EUR bez PVN

4) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h – 34,12 EUR bez PVN

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot) – 5500,00 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2017.-31.12.2017.

 

2.  Lēmuma pieņemšanas datums: 08.11.2016.

Līguma noslēgšanas datums: 05.12.2016.

Izpildītājs: Lote Nr. 2 (Skaistkalne)– VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) – 11,91 EUR bez PVN

2) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) – 27,46 EUR bez PVN

3) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h – 34,12 EUR bez PVN

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot) – 4000,00  EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2017.-31.12.2017.

 

3.  Lēmuma pieņemšanas datums: 08.11.2016.

Līguma noslēgšanas datums: 05.12.2016.

Izpildītājs: Lote Nr. 3 (Bārbele)– Mediņa Jāņa zemnieku saimniecība „Lielpurviņi”

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) – 11,00 EUR bez PVN

2) ielu attīrīšana no sniega EUR/1km (faktiskie km) – 11,00 EUR bez PVN

3) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) – 20,50 EUR bez PVN

4) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h – 27,00 EUR bez PVN

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot) – 4900 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2017.-31.12.2017.

 

4.  Lēmuma pieņemšanas datums: 08.11.2016.

Līguma noslēgšanas datums: 05.12.2016.

Izpildītājs: Lote Nr. 4 (Bārbele)– Mediņa Jāņa zemnieku saimniecība „Lielpurviņi”

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) – 11,00 EUR bez PVN

2) ielu attīrīšana no sniega EUR/1km (faktiskie km) – 11,00 EUR bez PVN

3) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) – 20,50 EUR bez PVN

4) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h – 27,00 EUR bez PVN

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot) – 5500 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2017.-31.12.2017.

 

5.  Lēmuma pieņemšanas datums: 08.11.2016.

Līguma noslēgšanas datums: 05.12.2016.

Izpildītājs: Lote Nr. 5 (Stelpe)– Jānis Troškins

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) – 12,00 EUR bez PVN

2) ielu attīrīšana no sniega EUR/1km (faktiskie km) – 12,50 EUR bez PVN

3) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) – 18,50 EUR bez PVN

4) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h – 17,00 EUR bez PVN

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot) – 5000,00 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2017.-31.12.2017.

 

6.  Lēmuma pieņemšanas datums: 08.11.2016.

Līguma noslēgšanas datums: 05.12.2016.
Izpildītājs: Lote Nr. 6 (Valle) – SIA „OEG ceļi”

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) – 13,00 EUR bez PVN

2) ielu attīrīšana no sniega EUR/1km (faktiskie km) – 13,00 EUR bez PVN

3) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) – 25,00 EUR bez PVN

4) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h – 25,00 EUR bez PVN 

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot)- 9100,00 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2017.-31.12.2017.

 

7.  Lēmuma pieņemšanas datums: 08.11.2016.

Līguma noslēgšanas datums: 05.12.2016.
Izpildītājs: Lote Nr. 7 (Kurmene) – SIA „OEG ceļi”

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) – 13,00 EUR bez PVN

2) ielu attīrīšana no sniega EUR/1km (faktiskie km) – 13,00 EUR bez PVN

3) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) – 25,00 EUR bez PVN

4) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h – 25,00 EUR bez PVN 

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot)- 7900,00 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2017.-31.12.2017.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933