Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

30.11.2016. Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada Domes veco ļaužu un invalīdu pansionātam "Atvasara"

Pārtikas produktu iegādes iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu 8.2. panta piecpadsmito daļu, ievērojot zaļā publiskā iepirkuma prasības

Pasūtītājs: Vecumnieku novada Domes veco ļaužu un invalīdu pansionāts "Atvasaras"
Reģistrācijas Nr. 90000047015
Adrese: "Atvasaras" Vecumnieku novads, Vecumnieku pagasts, LV-3933

Kontaktpersona: Zaiga Švāģere, Tālrunis: 63960488, 26557964

Iepirkuma priekšmets sadalīts 9 daļās

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 15.decembris plkst. 14.00

Uzaicinājums piedalīties iepirkumā

LĒMUMS

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933