Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

18.01.2017. Vecumnieku novada pašvaldības autoceļa A3 (Mēmele-kalnakrogs) pārbūve

Atklāts konkurss

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 20.01.2017.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersonas:

par piedāvājumu iesniegšanas kārtību - iepirkumu komisijas sekretāre Inese Kampa, tel.63920589, e-pasts: ;

par iepirkuma priekšmetu - Guntis Kalniņš, tālr. 29462829, e-pasts: vai Mārtiņš Mediņš, tālr. 29197412, e-pasts: .

Iepirkuma priekšmets: Vecumnieku novada pašvaldības autoceļa A3 (Mēmele-Kalnakrogs) pārbūve

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros

Identifikācijas Nr. VND 2017/1

Būvobjekta apskate: 2017.gada 31.janvārī plkst.11.00 (Pulcēšanās pie Skaistkalnes pagasta pārvaldes, Skolas ielā 1, Skaistkalnē, Skaistkales pagastā, Vecumnieku novadā).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 16.februāris plkst.11:00

NOLIKUMS

BŪVPROJEKTS

BŪVDARBU APJOMI

JAUTĀJUMI UN ATBILDES_24.01.2017.

Līguma teksta grozījumi

Lēmuma pieņemšanas datums: 10.03.2017.

Līguma noslēgšanas datums: 18.07.2017.

Izpildītājs: STRABAG SIA

Līguma summa bez PVN: 330888,88

Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933