Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

23.01.2017. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Vecumnieku vidusskolas sporta laukuma pārbūvei

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā

Identifikācijas Nr. VND 2017/2

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 23.01.2017.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Guntis Kalniņš, tel.29462829

Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Vecumnieku vidusskolas sporta laukuma pārbūvei

Iepirkuma priekšmets sadalīts 2 daļās:

1.daļa - Būvprojekta izstrāde;

2.daļa - Autoruzraudzība.

Piedāvājums jāiesniedz par abām daļām

Identifikācijas Nr. VND 2017/2

Objekta apskate: 2017.gada 26.janvārī plkst.11.00 Vecumnieku vidusskolas sporta laukumā, Rīgas ielā 24, Vecumniekos.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 6.februāris plkst.11.00

NOLIKUMS

Topogrāfiskais plāns

Zemes robežu plāns

LĒMUMS

LĪGUMA TEKSTS

Lēmuma pieņemšanas datums: 27.02.2017.

Līguma noslēgšanas datums: 1.daļa - 07.03.2017.

Izpildītājs: SIA "Baltex Group"

Līguma summa bez PVN: 1.daļa "Būvprojekta izstrāde" - 12120,00 EUR

Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933