Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

03.02.2017. Vecumnieku novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā

Identifikācijas Nr. VND 2017/4

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 03.02.2017.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersonas:

par piedāvājumu iesniegšanas kārtību - iepirkumu komisijas sekretāre Inese Kampa, tel.63920589, e-pasts: ;

par iepirkuma priekšmetu - Guntis Kalniņš, tālr. 29462829, e-pasts: vai Mārtiņš Mediņš, tālr. 29197412, e-pasts: .

Iepirkuma priekšmets: Vecumnieku novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros

Objektu apskate: 2017.gada 9.februārī plkst.11.00, pulcēšanās pie Vecumnieku novada domes Rīgas ielā 29, Vecumniekos.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 17.februāris plkst.11.00

NOLIKUMS

Situācijas plāni

LĒMUMS

LĪGUMA TEKSTS

LĪGUMA TEKSTA grozījumi

Lēmuma pieņemšanas datums: 06.03.2017.

Līguma noslēgšanas datums: 16.03.2017.

Izpildītājs: SIA "Projekts EAE"

Līguma summa bez PVN: 20680 EUR

Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Vienošanās pie LĪGUMA

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933