Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

20.03.2017. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Identifikācijas Nr. VND 2017/6

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 20.03.2017.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersonas:

par piedāvājumu iesniegšanas kārtību - iepirkumu komisijas sekretāre Inese Kampa, tel.63920589, e-pasts: ;

par iepirkuma priekšmetu - Guntis Kalniņš, tālr. 29462829, e-pasts: .

Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei

Objekta apskate: 2017.gada 27.martā plkst.11.00, pulcēšanās pie Vecumnieku vidusskolas, Rīgas ielā 24, Vecumniekos.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 3.aprīlī plkst.11.00

NOLIKUMS

Situācijas plāns (saistoša tikai 1.kārta)

Inventarizācijas lieta

Zemes robežu plāns

JAUTĀJUMI UN ATBILDES_24.03.2017.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES_28.03.2017

JAUTĀJUMI UN ATBILDES_29.03.2017.

LĒMUMS

LĪGUMA TEKSTS

Lēmuma pieņemšanas datums: 10.04.2017.

Līguma noslēgšanas datums: 27.04.2017.

Izpildītājs: SIA "BM-projekts"

Līguma summa bez PVN: 36 870,00 EUR

Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

VIENOŠANĀS 11.10.2021.

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933