Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

05.04.2017. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas pārbūvei par daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Identifikācijas Nr. VND 2017/7

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 05.04.2017.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersonas:

par piedāvājumu iesniegšanas kārtību - iepirkumu komisijas sekretāre Inese Kampa, tel.63920589, e-pasts: ;

par iepirkuma priekšmetu - Guntis Kalniņš, tālr. 29462829, e-pasts: , Ina Jankeviča, tālr.63976733, 20219576.

Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas pārbūvei par daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru

Objekta apskate un vēlamā plānojuma prezentācija: 2017.gada 11.aprīlī plkst.13.30, pulcēšanās Bauskas ielā 4, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 20.aprīlis plkst.11.00

NOLIKUMS

1.stāva plāns

2.stāva plāns

1.stāva vēlamais telpu plānojums

2.stāva vēlamais telpu plānojums

Zemes robežu plāns

Fotomateriāls

Tehniskās apsekošanas atzinums_1

Tehniskās apsekošanas atzinums_2

LĒMUMS

LĪGUMA TEKSTS

Līguma teksta grozījumi

Līguma teksta grozījumi

Vienošanās

Vienošanās 24.09.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums: 08.05.2017.

Līguma noslēgšanas datums: 15.05.2017.

Izpildītājs: AS „Komunālprojekts”

Līguma summa bez PVN: 36200 EUR

Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933