Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

16.05.2017. Telpu remontdarbi Vecumnieku novada pašvaldības ēkās un kanalizācijas rekonstrukcija mājā „Svelmes”

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Identifikācijas Nr. VND 2017/11

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 16.05.2017.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome 
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Guntis Kalniņš, tālr. 29462829, 63960528, Inese Kampa, tālr.63960526

Iepirkuma priekšmets: Telpu remontdarbi Vecumnieku novada pašvaldības ēkās un kanalizācijas rekonstrukcija mājā „Svelmes”

1.daļa „Remontdarbi Misas tautas nama aktieru telpā un kabinetā”;

2.daļa „Divu dzīvokļu remonts „Misas kūdra Nr.2””;

3.daļa „Remontdarbi Stelpes pagasta pārvaldes telpās”;

4.daļa „Remontdarbi Skaistkalnes pagasta pārvaldē”;

5.daļa “Kanalizācijas rekonstrukcija mājā “Svelmes””.

Objektu apskate: 2017.gada 23.maijā, sākot no plkst. 11.00 (vietu skatīt nolikumā)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 30.maijs plkst. 11.00

NOLIKUMS

1.daļa_būvdarbu apjomi (Misas tautas nams- aktieru telpa un kabinets)

2.daļa_būvdarbu apjomi („Misas kūdra Nr.2”- dzīvoklis Nr.2 un Nr.3)

3.daļa_būvdarbu apjomi (Stelpes pagasta pārvalde)

4.daļa_ būvdarbu apjomi (Skaistkalnes pagasta pārvalde)

5.daļa_būvdarbu apjomi („Svelmes”, Taurkalne)

JAUTĀJUMI UN ATBILDES_2., 5.daļa_25.05.2017.

LĒMUMS

LĪGUMA TEKSTS_ 1.daļa

LĪGUMA TEKSTS_ 2.daļa

LĪGUMA TEKSTA grozījumi_2.daļa

LĪGUMA TEKSTS_ 3.daļa

Līguma teksta grozījumi_3.daļa

LĪGUMA TEKSTS_ 4.daļa

Līguma teksta grozījumi_4.daļa

LĪGUMA TEKSTS_ 5.daļa

Līguma teksta grozījumi_5.daļa

Lēmuma pieņemšanas datums: 02.06.2017.

Līguma noslēgšanas datums: 1., 2., 3., 4., 5.daļa - 12.06.2017.

Izpildītājs: 1., 2. daļa - SIA "Balti Construction" , 3., 4., 5.daļa - SIA "Euro Lux"

Līguma summa EUR bez PVN: 1.daļa - 9595,09; 2.daļa - 20509,39; 3.daļa -2092,46; 4.daļa - 4429,99; 5.daļa - 11764,71

Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933