Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

14.06.2017. Ūdensapgādes urbuma ierīkošana un ūdens sagatavošanas ēkas izbūve Vecumnieku novada Vecumnieku pagasta "Piebalgās"

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Identifikācijas Nr. VND 2017/13

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 14.06.2017.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Guntis Kalniņš, tālr. 29462829, 63960528

Iepirkuma priekšmets: Ūdensapgādes urbuma ierīkošana un ūdens sagatavošanas ēkas izbūve Vecumnieku novada Vecumnieku pagasta "Piebalgās"

Objekta apskate: 2017.gada 21.jūnijā plkst.11.00

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 28.jūnijs plkst.11.00

NOLIKUMS

Vienkāršotā apliecinājuma karte

Būvdarbu apjomi

LĒMUMS

LĒMUMS Nr.2

LĪGUMA TEKSTS

Lēmuma pieņemšanas datums: 19.07.2017.
Līguma noslēgšanas datums: 21.07.2017.
Izpildītājs: SIA „TOTAS"
Līguma summa EUR bez PVN: 72839,43
Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933