Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

21.08.2017. "Misas katlu mājas efektivitātes paaugstināšana"

Pretendentu atlase saskaņā ar IUB iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

Identifikācijas Nr. KUD0817

Pasūtītājs: SIA "Kūdrinieks"
Reģistrācijas Nr. 53603009371
Adrese:"Misas Kūdra 17", Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3906
Kontaktpersona: Andris Beinārs, tālr.29134852

Iepirkuma priekšmets: Misas katlu mājas efektivitātes paaugstināšana saskaņā ar Nolikumu un tā pielikumiem.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 14. septembris plkst. 13.10

NOLIKUMS

"Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 21.09.2017.

Pretendents, kam piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: "Soe Lat" OU, Reģ. Nr.12131279.

Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN: 273785.00"

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933