Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

10.10.2017. Vecumnieku novada pašvaldības ielu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi Skaistkalnes, Bārbeles, Stelpes, Valles un Kurmenes pagastā

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Identifikācijas Nr. VND 2017/15

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 10.10.2017.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Inese Kampa, tel.63920589

Iepirkuma priekšmets: Vecumnieku novada pašvaldības ielu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi Skaistkalnes, Bārbeles, Stelpes, Valles un Kurmenes pagastā

Iepirkuma priekšmets sadalīts 7 daļās (LOTĒS)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 30.oktobris plkst.11:00

NOLIKUMS

LOTES_Tehniskās specifikācijas pielikumi

Vecumnieku novada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas

LĒMUMS

Līguma teksts_1., 2.daļa

Līguma teksts_3., 4.daļa

Līguma teksts_6.daļa

Līguma teksts_7.daļa

1.Lēmuma pieņemšanas datums: 30.11.2017

Līguma noslēgšanas datums: 04.12.2017.
Izpildītājs: Lote Nr. 1 (Skaistkalne)- VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) - 11,91 EUR bez PVN

2) ielu attīrīšana no sniega EUR/1km (faktiskie km) - 12,65 EUR bez PVN

3) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) - 27,44 EUR bez PVN

4) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h - 34,12 EUR bez PVN

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot) - 5500,00 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2018.-31.12.2018.

2.Lēmuma pieņemšanas datums: 30.11.2017.

Līguma noslēgšanas datums: 04.12.2017.

Izpildītājs: Lote Nr. 2 (Skaistkalne)- VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) - 11,91 EUR bez PVN

2) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) - 27,44 EUR bez PVN

3) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h - 34,12 EUR bez PVN

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot) - 4000,00 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2018.-31.12.2018.

3.Lēmuma pieņemšanas datums: 30.11.2017.

Līguma noslēgšanas datums: 12.12.2017.

Izpildītājs: Lote Nr. 3 (Bārbele)- Mediņa Jāņa zemnieku saimniecība "Lielpurviņi"

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) - 12,50 EUR bez PVN

2) ielu attīrīšana no sniega EUR/1km (faktiskie km) - 12,50 EUR bez PVN

3) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) - 22,00 EUR bez PVN

4) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h - 27,00 EUR bez PVN

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot) - 4900 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2018.-31.12.2018.

4.Lēmuma pieņemšanas datums: 30.11.2017.

Līguma noslēgšanas datums: 12.12.2017.

Izpildītājs: Lote Nr. 4 (Bārbele)- Mediņa Jāņa zemnieku saimniecība "Lielpurviņi"

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) - 12,50 EUR bez PVN

2) ielu attīrīšana no sniega EUR/1km (faktiskie km) - 12,50 EUR bez PVN

3) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) - 22,00 EUR bez PVN

4) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h - 27,00 EUR bez PVN

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot) - 5500 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2018.-31.12.2018.

5.Lēmuma pieņemšanas datums: 30.11.2017.

Lote Nr. 5 (Stelpe)- iepirkums izbeigts bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens piedāvājums

6.Lēmuma pieņemšanas datums: 30.11.2017.

Līguma noslēgšanas datums: 11.12.2017.
Izpildītājs: Lote Nr. 6 (Valle) - SIA "OEG ceļi"

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) - 13,00 EUR bez PVN

2) ielu attīrīšana no sniega EUR/1km (faktiskie km) - 13,00 EUR bez PVN

3) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) - 25,00 EUR bez PVN

4) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h - 25,00 EUR bez PVN

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot)- 9100,00 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2018.-31.12.2018.

7.Lēmuma pieņemšanas datums: 30.11.2017.

Līguma noslēgšanas datums: 11.12.2017.
Izpildītājs: Lote Nr. 7 (Kurmene) - SIA "OEG ceļi"

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) - 13,00 EUR bez PVN

2) ielu attīrīšana no sniega EUR/1km (faktiskie km) - 13,00 EUR bez PVN

3) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) - 25,00 EUR bez PVN

4) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h - 25,00 EUR bez PVN

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot)- 7900,00 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2018.-31.12.2018.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933