Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

31.08.2017. Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada izglītības iestādēm

Atklāts konkurss

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr. 63920589

Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada izglītības iestādēm

Iepirkums tiek veikts citu pasūtītāju vajadzībām (skatīt nolikumā)

Identifikācijas Nr. VND 2017/14

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 16.oktobris plkst.11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

NOLIKUMS ar pielikumiem (ar grozījumiem 22.09.2017. - pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš)

Grozījumi Nolikumā (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš)

NOLIKUMS ar pielikumiem

Tehniskā specifikācija/TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (Nolikuma 2.pielikums)

Produkti, kas atbilst BL, NPKS vai LPIA prasībām (Nolikuma 3.pielikums)

ZIŅOJUMS

Lēmuma pieņemšanas datums: 07.12.2017.

Līgumu noslēgšanas datums: 27.12.2017.

Izpildītāji:

1.daļa – SIA „VALKS”

2., 4.daļa – SIA „Kabuleti Fruit”

3., 5.daļa – SIA „LAKI FRUIT”

6.daļa – „Sanitex” SIA

Līguma summa, EUR bez PVN: 1.daļa – 40593,50; 2.daļa – 40053,38; 3.daļa – 2517,27; 4.daļa – 5710,62; 5.daļa – 3951,15; 6.daļa – 113733,25 

Līguma izpildes termiņš: līdz 04.01.2019. un saistību pilnīgai izpildei.

Līguma teksts_1.daļa

Līguma teksts_2., 4.daļa

Līguma teksts_3., 5.daļa

Līguma teksts_6.daļa

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933