Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

13.12.2017. Dabīgo sulu piegāde Vecumnieku novada izglītības iestādēm

Uzaicinājums piedalīties iepirkumā "Dabīgo sulu piegāde Vecumnieku novada izglītības iestādēm" saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmito daļu un 19. panta trešo daļu, ievērojot Ministru kabineta noteiktās zaļā publiskā iepirkuma prasības

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr. 63920589

Iepirkuma priekšmets: Dabīgo sulu piegāde Vecumnieku novada izglītības iestādēm, ievērojot zaļā publiskā iepirkuma prasības

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 22.decembris plkst.11.00

NOTEIKUMI

Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidlapa (2.pielikums), pārtikas produktu, kuri atbilst BL vai NPKS prasībām, saraksta veidlapa (3.pielikums)

Lēmuma pieņemšanas datums: 22.12.2017.

Līguma noslēgšanas datums: 27.12.2017.

Izpildītājs: SIA "KEEFA"

Līguma summa, EUR bez PVN: 5001,80

Līguma izpildes termiņš: līdz 04.01.2019. un saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933