Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

09.01.2018. Vecumnieku novada pašvaldības autoceļu pārbūve

Atklāts konkurss

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 10.01.2018.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersonas:

par piedāvājumu iesniegšanas kārtību - iepirkuma komisijas sekretāre Inese Kampa, tālr.63920589, e-pasts: ;

par iepirkuma priekšmetu - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Guntis Kalniņš, tālr.29462829, e-pasts:

Iepirkuma priekšmets sadalīts trijās daļās:

1.daļa "Vecumnieku novada pašvaldības autoceļa A10 (Mednieki - Gali) un autoceļa posma A1 (Ķekavas šoseja- Dzeguzes) pārbūve";

2.daļa "Vecumnieku novada pašvaldības autoceļa posma B2 (Spodras - Krieviņi) pārbūve";

3.daļa "Vecumnieku novada pašvaldības autoceļa A8 (Upmaļi - Graši) pārbūve".

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta ietvaros

Identifikācijas Nr. VND 2018/1

Būvobjekta apskate: 2018.gada 18.janvārī

2.daļa - plkst.11.00, pulcēšanās pie Kurmenes pagasta pārvaldes, "Pagastmāja" Kurmenē, Kurmenes pagastā, Vecumnieku novadā;

1.daļa - plkst.12.00, pulcēšanās pie Valles pagasta pārvaldes, "Dzirnas", Vallē, Valles pagastā, Vecumnieku novadā;

3.daļa - plkst.12.30, pulcēšanās pie Stelpes pagasta pārvaldes, "Stelpes pagasta nams" Stelpes pagastā, Vecumnieku novadā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 5.februāris plkst.11:00

NOLIKUMS

1.daļa_BŪVPROJEKTS, tajā skaitā būvdarbu apjomi

2.daļa_ BŪVPROJEKTS, tajā skaitā būvdarbu apjomi

3.daļa_ BŪVPROJEKTS, tajā skaitā būvdarbu apjomi

Tāmju sastādīšanai jāpiemēro Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 5., 6., 7.pielikums

Jautājumi un atbildes_23.01.2018.

ZIŅOJUMS

Lēmuma pieņemšanas datums: 28.02.2018.

Līguma noslēgšanas datums: 1.daļa – 26.06.2018.; 2.daļa – 27.06.2018.

Izpildītājs:1.daļa - STRABAG SIA, 2.daļa – SIA „ROADEKS”

Līguma summa bez PVN, EUR: 1.daļa - 666902,89; 2.daļa - 159934,18

Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

3.daļā iepirkuma procedūra pārtraukta, jo iesniegtie piedāvājumi pārsniedz projekta finansējumam pieejamos līdzekļus.

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933