Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

09.01.2018. Vecumnieku novada pašvaldības autoceļu pārbūve

Atklāts konkurss

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 10.01.2018.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersonas:

par piedāvājumu iesniegšanas kārtību - iepirkuma komisijas sekretāre Inese Kampa, tālr.63920589, e-pasts: ;

par iepirkuma priekšmetu - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Guntis Kalniņš, tālr.29462829, e-pasts:

Iepirkuma priekšmets sadalīts trijās daļās:

1.daļa "Vecumnieku novada pašvaldības autoceļa A10 (Mednieki - Gali) un autoceļa posma A1 (Ķekavas šoseja- Dzeguzes) pārbūve";

2.daļa "Vecumnieku novada pašvaldības autoceļa posma B2 (Spodras - Krieviņi) pārbūve";

3.daļa "Vecumnieku novada pašvaldības autoceļa A8 (Upmaļi - Graši) pārbūve".

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta ietvaros

Identifikācijas Nr. VND 2018/1

Būvobjekta apskate: 2018.gada 18.janvārī

2.daļa - plkst.11.00, pulcēšanās pie Kurmenes pagasta pārvaldes, "Pagastmāja" Kurmenē, Kurmenes pagastā, Vecumnieku novadā;

1.daļa - plkst.12.00, pulcēšanās pie Valles pagasta pārvaldes, "Dzirnas", Vallē, Valles pagastā, Vecumnieku novadā;

3.daļa - plkst.12.30, pulcēšanās pie Stelpes pagasta pārvaldes, "Stelpes pagasta nams" Stelpes pagastā, Vecumnieku novadā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 5.februāris plkst.11:00

NOLIKUMS

1.daļa_BŪVPROJEKTS, tajā skaitā būvdarbu apjomi

2.daļa_ BŪVPROJEKTS, tajā skaitā būvdarbu apjomi

3.daļa_ BŪVPROJEKTS, tajā skaitā būvdarbu apjomi

Tāmju sastādīšanai jāpiemēro Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 5., 6., 7.pielikums

Jautājumi un atbildes_23.01.2018.

ZIŅOJUMS

Lēmuma pieņemšanas datums: 28.02.2018.

Līguma noslēgšanas datums: 1.daļa – 26.06.2018.; 2.daļa – 27.06.2018.

Izpildītājs:1.daļa - STRABAG SIA, 2.daļa – SIA „ROADEKS”

Līguma summa bez PVN, EUR: 1.daļa - 666902,89; 2.daļa - 159934,18

Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

3.daļā iepirkuma procedūra pārtraukta, jo iesniegtie piedāvājumi pārsniedz projekta finansējumam pieejamos līdzekļus.

 

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933