Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

07.06.2018. Upes un Liepu ielu divkārtu virsmas apstrāde

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Identifikācijas Nr. VND 2018/10

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 07.06.2018.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr. 90009115957, adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr.63920589, Guntars Veismanis, tālr.27307370

Iepirkuma priekšmets: Upes un Liepu ielu divkārtu virsmas apstrāde

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 18. jūnijs plkst. 11.00

NOLIKUMS

Darbu apjomu saraksts

PRECIZĒJUMS

LĒMUMS

LĪGUMA TEKSTS

Lēmuma pieņemšanas datums: 20.06.2018.

Līguma noslēgšanas datums: 25.07.2018.

Izpildītājs: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

Līguma summa EUR bez PVN: 31206,62

Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933