Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

02.07.2018. Administratīvās ēkas un dzīvojamās mājas pārbūves darbi

Administratīvās ēkas un dzīvojamās mājas pārbūves darbi

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Identifikācijas Nr. VND 2018/12

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 02.07.2018.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr. 90009115957, adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Guntis Kalniņš, tālr.29462829, 63976566

Iepirkuma priekšmets: Administratīvās ēkas un dzīvojamās mājas pārbūves darbi

Objekta apskate tiek organizēta 2018.gada 5.jūlijā plkst.11.00

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 16.jūlijs plkst. 11.00

NOLIKUMS

Būvdarbu apjomi

Būvprojekts

LĒMUMS

LĪGUMA TEKSTS

VIENOŠANĀS

Lēmuma pieņemšanas datums: 25.07.2018.

Līguma noslēgšanas datums: 29.08.2018.

Izpildītājs: SIA „NEJSS”

Līguma summa EUR bez PVN: 130841,66

Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933