Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

05.12.2018. Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve

Atklāts konkurss

Izsludināts: 30.11.2018. Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk-EIS) e-konkursu apakšsistēmā

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja  mājaslapā: 05.12.2018.

Paziņojuma publikācijas datums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī: 05.12.2018.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome

Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: par iepirkuma priekšmetu Guntis Kalniņš, tālr.63976566, 29462829, par piedāvājumu iesniegšanas kārtību Inese Kampa, tālr. 63920589

Iepirkuma priekšmets: Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve

Identifikācijas Nr. VND 2018/18

Būvobjekta apskate: 2018. gada 11. decembrī plkst.14.00 Rīgas ielā 24, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 15. februāris plkst.11:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

 Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

Nolikums un citi nepieciešamie dokumenti pieejami EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

Lēmuma pieņemšanas datums: 29.04.2019.

Pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un piedāvātā cena: Personu apvienība „Kvintets M un REMCE”, 7008382,45 EUR bez PVN.

Līgumu noslēgšanas datums – 30.06.2021.

Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933