Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

27.12.2018. Būvuzraudzības pakalpojums būvdarbiem „Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve”

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Identifikācijas Nr. VND 2018/19

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 27.12.2018.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Guntis Kalniņš, tālrunis 63976566, 29462829

Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzības pakalpojums būvdarbiem „Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 21.janvāris plkst.11:00

Būvprojekts (Būvprojekts pieejams arī Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ pie Vecumnieku novada domes atklāta konkursa „Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve” (ID Nr. VND 2018/18) dokumentiem)

NOLIKUMS

LĒMUMS

Lēmuma pieņemšanas datums: 27.02.2019.
Līguma noslēgšanas datums: 02.07.2021.
Izpildītājs: SIA „RS Būvnieks”
Līguma summa EUR bez PVN: 41500
Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

LĪGUMA TEKSTS

VIENOŠANĀS 08.10.2021.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933