Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

27.12.2018. Būvuzraudzības pakalpojums būvdarbiem „Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve”

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Identifikācijas Nr. VND 2018/19

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 27.12.2018.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Guntis Kalniņš, tālrunis 63976566, 29462829

Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzības pakalpojums būvdarbiem „Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 21.janvāris plkst.11:00

Būvprojekts (Būvprojekts pieejams arī Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ pie Vecumnieku novada domes atklāta konkursa „Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve” (ID Nr. VND 2018/18) dokumentiem)

NOLIKUMS

LĒMUMS

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933