Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

21.01. 2018 Elektroenerģijas piegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Izsludināts Pasūtītāja profilā -Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk-EIS) e-konkursu apakšsistēmā: 21.01.2019.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja  mājaslapā: 21.01.2019.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr. 90009115957, adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: par iepirkuma priekšmetu Pēteris Briedis, tālr.29650545; par piedāvājumu iesniegšanas kārtību Inese Kampa, tālr. 63920589

Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas piegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām

Identifikācijas Nr. VND 2019/2

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 4. februāris plkst.11:00

Piedāvājums jāiesniedz papīra formātā Vecumnieku novada domē.

Nolikums un citi nepieciešamie dokumenti pieejami EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv

Lēmuma pieņemšanas datums: 06.02.2019.

Līgumu noslēgšanas datums: 19.02.2019.

Izpildītājs: SIA „AJ Power”

Līguma summa, EUR bez PVN: 27654,75

Līguma izpildes termiņš: līdz 31.03.2020. un saistību pilnīgai izpildei

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933