Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

13.02.2018. Atkārtots iepirkums-Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.–2026.gadam izstrāde

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Izsludināts Pasūtītāja profilā -Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk-EIS) e-konkursu apakšsistēmā: 13.02.2019.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja  mājaslapā: 13.02.2019.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome

Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: par iepirkuma priekšmetu Dace Šileika, tālr.63920596; par piedāvājumu iesniegšanas kārtību Inese Kampa, tālr. 63920589

Iepirkuma priekšmets: Vecumnieku novada attīstības programma 2020.-2026.gadam izstrāde

Identifikācijas Nr. VND 2019/4

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 25.februāris plkst.11:00

Piedāvājums jāiesniedz papīra formātā Vecumnieku novada domē.

Nolikums un citi nepieciešamie dokumenti pieejami EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv

Lēmuma pieņemšanas datums: 08.03.2019.

Līguma noslēgšanas datums: 21.03.2019.

Izpildītājs: SIA “KONSORTS”

Līguma summa, EUR bez PVN: 11400,00

Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933