Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

15.03.2019. Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Izsludināts Pircēja profilā - Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk-EIS) e-konkursu apakšsistēmā: 15.03.2019.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja  mājaslapā: 15.03.2019.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr.63920589, Ligita Vasermane, tālr. 63960526

Iepirkuma priekšmets: Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi

Identifikācijas Nr. VND 2019/6

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.03.2019. plkst.11.00

Piedāvājums jāiesniedz papīra formātā Vecumnieku novada domē.

Nolikums un citi nepieciešamie dokumenti pieejami EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv

Lēmuma pieņemšanas datums: 08.04.2019.

Līguma noslēgšanas datums: 10.04.2019.

Izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GEOPOLS”

Līguma summa bez PVN: 30666,00 EUR

Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933