Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

17.04.2019. Pirmsskolas izglītības iestādes „Cielaviņa” ēkas jumta remonts

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Izsludināts Pircēja profilā - Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk-EIS) e-konkursu apakšsistēmā: 17.04.2019.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja  mājaslapā: 17.04.2019.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr.63920589

Iepirkuma priekšmets: Pirmsskolas izglītības iestādes „Cielaviņa” ēkas jumta remonts

Identifikācijas Nr. VND 2019/8

Iepirkums tiek veikts cita pasūtītāja - Vecumnieku novada Domes pirmsskolas izglītības iestādes „Cielaviņa”, reģ.Nr.90009155269, vajadzībām.

Būvobjekta apskate tiek organizēta 25.04.2019. plkst. 10.00, pulcēšanās pie PII “Cielaviņa”, Liepu ielā 15, Vallē, Valles pag., Vecumnieku nov.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.05.2019. plkst.11.00

Piedāvājums jāiesniedz papīra formātā Vecumnieku novada domē.

Nolikums un citi nepieciešamie dokumenti pieejami EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/20352

Lēmuma par iepirkuma pārtraukšanu pieņemšanas datums: 01.07.2019.

Pamatojums: ar iepirkuma komisijas 22.05.2019. lēmumu izraudzītais piedāvājums pārsniedz Vecumnieku novada Domes pirmsskolas izglītības iestādes „Cielaviņa” budžeta iespējas par aptuveni 35 %.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933