Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

05.06.2019. Tirgus izpēte - cenu aptauja par kurināmās šķeldas piegādi 2019./2020. apkures sezonā

Izziņošanas datums

 

05.06.2019.

Iepirkuma nosaukums

 

“Kurināmās šķeldas piegāde SIA “Mūsu saimnieks” katlu mājai Nr.1 Ceriņu ielā 17, Vecumniekos 2019./2020. gada apkures sezonā”

Iepirkuma apraksts

SIA “Mūsu saimnieks” aicina piedalīties cenu aptaujā “Kurināmās šķeldas piegāde SIA “Mūsu saimnieks” katlu mājai Nr.1 Ceriņu ielā 17, Vecumniekos 2019./2020. gada apkures sezonā”.

Tehniskā specifikācija Cenu aptaujas pielikumā.

Piedāvājumus var iesniegt personīgi SIA “Mūsu saimnieks” Ceriņu ielā 9A, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā  darba laikā : P.,O.,T.,C.,P. no pulksten 8.00- 12.00 un 13.00-17.00 vai nosūtot pa pastu uz iepriekš norādīto adresi vai nosūtot elektroniski pdf formātā uz e-pastu : ., elektroniski parakstītus līdz 2019. gada 10. jūlijam pulksten 15:00.

Kontaktpersona

 

SIA "Mūsu saimnieks" valdes loceklis Ivars Staškevičs, tālrunis 29645020, e-pasts:

 

Pieteikumi jāiesniedz

 

Personīgi SIA “Mūsu saimnieks” Ceriņu ielā 9A, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā  darba laikā : P.,O.,T.,C.,P. no pulksten 8.00- 12.00 un 13.00-17.00 vai nosūtot pa pastu uz iepriekš norādīto adresi vai nosūtot elektroniski pdf formātā uz e-pastu : ., elektroniski parakstītus.

Iesniegšanas termiņš

 

2019. gada 10. jūlijs pulksten 15:00.

 

Tirgus izpēte- cenu salīdzināšana

Tehniskā specifikācija/ tehniskais un finanšu piedāvājums

 

Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem un piedāvājuma izvēli:                                                                                                                             

Nr.p.k.

Pretendenti, kuri piedalās cenu salīdzināšanā

Piedāvājuma cena, EUR bez PVN par 1 beramkubu

 

Piedāvājuma izvērtējums

1.

SIA “Klasmann-Deilmann Bioenergy”

13.00

Piedāvājums iesniegts noteiktajā termiņā, atbilstoši prasībām.

2.

SIA “R Grupa”

14.46

Piedāvājums iesniegts noteiktajā termiņā, atbilstoši prasībām.

3.

SIA “Kokaudze”

12.80

Piedāvājums iesniegts noteiktajā termiņā, atbilstoši prasībām.

4.

Z/S “Dzeņi”

12.70

Piedāvājums iesniegts noteiktajā termiņā, atbilstoši prasībām, bet pretendents nevar nodrošināt noteikto apjomu.

5.

SIA “DRUPLAT”

13.50

Piedāvājums iesniegts noteiktajā termiņā, atbilstoši prasībām.

       Pasūtītājs ir saņēmis četrus derīgus piedāvājumus.

Veicot cenu salīdzināšanu (skatīt tabulu), par piemērotāko pakalpojuma sniedzēju (tehniskajai specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu 12.80 EUR (Divpadsmit euro astoņdesmit centi, bez PVN) par 1 beramkubu atzīta SIA “Kokaudze”, reģ. Nr. 40203177213, juridiskā adrese: Alauksta iela 12A-40, Rīga, LV-1009. Ar minēto piegādātāju 2019. gada 20. augustā noslēgts Līgums par kurināmās šķeldas piegādi.

Pasūtītājs, organizējot iepirkumu, vadījies pēc 15.04.2019. apstiprinātajām Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas piemērojamas iepirkumiem, lai nodrošinātu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 3.pantā minēto sabiedrisko pakalpojumu - siltumapgādi. Iepirkums nav jāveic Publisko iepirkumu likuma kārtībā, jo paredzamā līgumcena ir lielāka par 42000.00 EUR.

    

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933