Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

17.06.2019. Remonta darbi Vecumnieku novada pašvaldības ēkās

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Izsludināts Pircēja profilā - Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk-EIS) e-konkursu apakšsistēmā: 17.06.2019.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja  mājaslapā: 17.06.2019.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr.63920589

Iepirkuma priekšmets: Remonta darbi Vecumnieku novada pašvaldības ēkās

Identifikācijas Nr. VND 2019/9

Iepirkums sadalīts 4 daļās.

Būvobjektu apskate tiek organizēta 21.06.2019. sākot no plkst. 9.00, vietu skatīt nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.07.2019. plkst.11.00

Piedāvājums jāiesniedz papīra formātā Vecumnieku novada domē.

Nolikums un citi nepieciešamie dokumenti pieejami EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23311

Lēmuma pieņemšanas datums: 05.07.2019.

Izpildītājs iepirkuma 1., 3., 4.daļā: SIA “Kvintets M”

Iepirkums 2.daļā izbeigts bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens piedāvājums

Līguma noslēgšanas datums: 1., 3., 4.daļa -17.07.2019.

Līguma summa bez PVN: 1.daļa “Remonta darbi Valles pagastā”- 6452,67 EUR; 3.daļa “Dzīvojamās ēkas “Talcinieki”, Skaistkalnes pagastā, remonts – 4055,05 EUR; 4.daļa “Remonta darbi Bārbeles pagastā”– 25836,47 EUR

Līguma izpildes termiņš: Līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933