Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

18.07.2019. Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru (1. kārta)

Atklāts konkurss

Izsludināts: 18.07.2019. Elektronisko iepirpumu sistēmas (turpmāk-EIS) e-konkursu apakšsistēmā

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja  mājaslapā: 18.07.2019.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome

Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersonas: par iepirkuma priekšmetu Guntis Kalniņš, tālr.63976566, 29462829, par piedāvājumu iesniegšanas kārtību Inese Kampa, tālr. 63920589

Iepirkuma priekšmets: Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru (1. kārta)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAFprojekta “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” Nr. 9.3.1.1/18/I/020 ietvaros

Identifikācijas Nr. VND 2019/10

Būvobjekta apskate: 2019. gada 25.jūlijā plkst.14.00 Bauskas ielā 4, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 12 .augusts plkst. 11:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

Nolikums un citi nepieciešamie dokumenti pieejami pircēja profilā- EIS e-konkursu apakšsistēmāhttps://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/409

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAFprojekta “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” Nr. 9.3.1.1/18/I/020 ietvaros

Identifikācijas Nr. VND 2019/10

Lēmuma pieņemšanas datums: 25.10.2019.

Līguma noslēgšanas datums: 27.01.2020.

Izpildītājs: SIA “Kvintets M”

Līguma summa, EUR bez PVN: 401215,23

Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933