Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

18.07.2019. Psihologa pakalpojumu sniegšana Vecumnieku novada izglītības iestādēs

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Izsludināts Pircēja profilā - Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk-EIS) e-konkursu apakšsistēmā: 18.07.2019.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja  mājaslapā: 18.07.2019.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr.63920589

Iepirkuma priekšmets: Psihologa pakalpojumu sniegšana Vecumnieku novada izglītības iestādēs

Identifikācijas Nr. VND 2019/11

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.07.2019. plkst.11.00

Piedāvājums jāiesniedz papīra formātā Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumniekos.

Nolikums un citi nepieciešamie dokumenti pieejami pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/409

Lēmums pieejams pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/409

Lēmuma pieņemšanas datums: 07.08.2019.

Līguma noslēgšanas datums: 30.08.2019.

Izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lira D.V”

Līguma summa bez PVN: 27846 EUR

Līguma izpildes termiņš: 31.08.2021.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933