Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

19.09.2019. Vecumnieku novada pašvaldības ielu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi Skaistkalnes, Bārbeles, Stelpes, Valles un Kurmenes pagastā

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Identifikācijas Nr. VND 2019/15

Izsludināts Pircēja profilā - Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk-EIS) e-konkursu apakšsistēmā: 19.09.2019.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja  mājaslapā: 19.09.2019.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Inese Kampa, tel.63920589

Iepirkuma priekšmets: Vecumnieku novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas darbi Skaistkalnes, Bārbeles, Stelpes, Valles un Kurmenes pagastā

Iepirkuma priekšmets sadalīts 7 daļās (LOTĒS)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 9. oktobris plkst.11:00

Piedāvājums jāiesniedz papīra formātā Vecumnieku novada domē.

Nolikums un citi nepieciešamie dokumenti pieejami EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/409

 

NOLIKUMS

LOTES - tehniskās specifikācijas pielikumi

Vecumnieku novada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas

 

1.Lēmuma pieņemšanas datums: 20.11.2019.

Līguma noslēgšanas datums: 22.11.2019.
Izpildītājs: Lote Nr. 1 (Skaistkalne)– SIA „OEG ceļi”

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) – 15 EUR bez PVN

2) ielu attīrīšana no sniega EUR/1km (faktiskie km) – 15 EUR bez PVN

3) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) -25 EUR bez PVN

4) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h – 25 EUR bez PVN

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot) – 5500 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2020.-31.12.2020.

 

2.Lēmuma pieņemšanas datums: 20.11.2019.

Līguma noslēgšanas datums: 22.11.2019.

Izpildītājs: Lote Nr. 2 (Skaistkalne)– SIA „OEG ceļi”

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) – 15 EUR bez PVN

2) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) – 25 EUR bez PVN

3) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h –25 EUR bez PVN

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot) – 4000  EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2020.-31.12.2020.

 

3.Lēmuma pieņemšanas datums: 20.11.2019.

Līguma noslēgšanas datums: 22.11.2019.

Izpildītājs: Lote Nr. 3 (Bārbele)– SIA „OEG ceļi”

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) – 15 EUR bez PVN

2) ielu attīrīšana no sniega EUR/1km (faktiskie km) – 15 EUR bez PVN

3) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) – 20 EUR bez PVN

4) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h – 25 EUR bez PVN

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot) – 4900 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2020.-31.12.2020.

 

4.Lēmuma pieņemšanas datums: 20.11.2019.

Līguma noslēgšanas datums: 22.11.2019.

Izpildītājs: Lote Nr. 4 (Bārbele)– SIA „OEG ceļi”

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) – 15 EUR bez PVN

2) ielu attīrīšana no sniega EUR/1km (faktiskie km) – 15 EUR bez PVN

3) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) – 20 EUR bez PVN

4) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h – 25 EUR bez PVN

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot) – 5500 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2020.-31.12.2020.

 

 

5.Lēmuma pieņemšanas datums: 20.11.2019.

Lote Nr. 5 (Stelpe)– iepirkums izbeigts bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.

6.Lēmuma pieņemšanas datums: 20.11.2019.

Līguma noslēgšanas datums: 22.11.2019.

Izpildītājs: Lote Nr. 6 (Valle) – SIA „OEG ceļi”

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) – 14,50 EUR bez PVN

2) ielu attīrīšana no sniega EUR/1km (faktiskie km) – 14,50 EUR bez PVN

3) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) – 20 EUR bez PVN

4) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h – 25 EUR bez PVN 

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot)9100 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2020.-31.12.2020.

 

7.Lēmuma pieņemšanas datums: 20.11.2019.

Līguma noslēgšanas datums: 22.11.2019.

Izpildītājs: Lote Nr. 7 (Kurmene) – SIA „OEG ceļi”

1 vienības izmaksas:

1) pašvaldības ceļu attīrīšana no irdena sniega EUR/1km (faktiskie km) – 14,50 EUR bez PVN

2) ielu attīrīšana no sniega EUR/1km (faktiskie km) – 14,50 EUR bez PVN

3) ceļu un ielu kaisīšana ar pretslīdes smilts-grants maisījumu EUR/1km (faktiskie km) – 20 EUR bez PVN

4) tehnikas izmantošana sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai EUR/1h – 25 EUR bez PVN 

Kopējā līgumcena (maksimāli iespējamā cena, ko pasūtītājs var izlietot)7900 EUR bez PVN

Līguma izpildes termiņš: 01.01.2020.-31.12.2020.

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933