Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

23.10.2019. Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra teritorijas infrastruktūras labiekārtošana

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Izsludināts: 23.10.2019. Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk-EIS) e-konkursu apakšsistēmā

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja  mājaslapā: 23.10.2019.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome

Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr.63920589

Iepirkuma priekšmets: Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra teritorijas infrastruktūras labiekārtošana. Iepirkums tiek veikts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros

Identifikācijas Nr. VND 2019/16

Būvobjekta apskate tiek organizēta 2019. gada 28. oktobrī plkst. 14.00 Bauskas ielā 4, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., tālrunis saziņai 28705298 (izpilddirektore Aiga Saldābola).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 6. novembris plkst. 16.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

Nolikums un citi nepieciešamie dokumenti pieejami pircēja profilā- EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/409

 

Lēmuma pieņemšanas datums: 15.11.2019.

Līguma noslēgšanas datums: 17.08.2020

Izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ribetons ceļi”

Līguma summa bez PVN: 78459,86 EUR

Līguma izpildes termiņš: Līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933