Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

25.10.2019. Vecumnieku novada domei piederošo autobusu diagnostika, tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Izsludināts: 25.10.2019. Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk-EIS) e-konkursu apakšsistēmā

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja  mājaslapā: 25.10.2019.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome

Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersonas: Aivars Petruševics, tālr.63976768, 29464887; Inese Kampa, tālr.63920589.

Iepirkuma priekšmets: Vecumnieku novada domei piederošo autobusu diagnostika, tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi

Identifikācijas Nr. VND 2019/18

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 6. novembris plkst. 11:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

Nolikums un citi nepieciešamie dokumenti pieejami pircēja profilā- EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/409

Lēmuma pieņemšanas datums: 12.11.2019.

Līguma noslēgšanas datums: 21.11.2019.

Izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavas biznesa centrs”

Līguma summa bez PVN: 20 000 EUR

Līguma izpildes termiņš: Līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933