Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vadība

Vārds, uzvārds

amats

Tālrunis, e-pasts

pieņemšanas laiks

Aiga Saldābola

Izpilddirektore

63960528, 28705298

 

Pirmdienās no plkst. 14.00 - 16.00

Pagastu pārvaldēs ceturtdienās no plkst. 10.00 - 12.00

Guntars Veismanis

Izpilddirektora vietnieks

 

 

 

 

27307370

 

Trešdienās no plkst. 9.00 - 13.00

Piektdienās no plkst. 13.30 - 16.00

 

 

Administrācija

Attīstības-plānošanas nodaļa

Amats

Pieņemšanas laiks

Vārds, uzvārds Tālrunis, e-pasts
Nodaļas vadītāja - projektu vadītāja Dace Šileika

63920596

Projektu koordinatore (koordinē uzņēmējdarbības attīstību novadā) Alīna Žukauska

63920596

Zemes ierīkotājs/ teritorijas plānotājs

Otrdienās 8.00-17.00

Jānis Strēlis

63976401

Nekustamā īpašuma speciāliste Ligita Vasermane

63960526

Lauku attīstības konsultante Anita Smilškalne

26330808

Lauku attīstības konsultants Kristaps Stallīts

20267734

Tūrisma informācijas konsultante

Elīna Kļaviņa

22026494


Dzimtsarakstu nodaļa

Amats

Pieņemšanas laiks

Vārds, uzvārds
Tālrunis, e-pasts

Nodaļas vadītāja

Pirmdienās 9.00-17.00
Otrdienās 9.00-17.00
Trešdienās 9.00-19.00
Ceturtdienās 9.00-17.00
Piektdienās 9.00-14.00
Elga Kaļķe

63976409

 


Finanšu nodaļa

Amats Vārds, uzvārds
Tālrunis, e-pasts
Nodaļas vadītāja/ budžeta ekonomiste Gita Skribāne

63976208

Galvenā grāmatvede Maruta Zālīte

63960525

Vecākā grāmatvede Sandra Zadovska

63920591

Grāmatvede Iveta Smilškalne

63920590

Grāmatvede Dzidra Neimane

63976575

Ekonomiste/ grāmatvede Zanda Balcere

63976575

Vecākā kasiere Nora Melgaile

63976408

Nodokļu inspektore Mārīte Grantiņa - Podiņa

63976576


Izglītības nodaļa

Amats Vārds, uzvārds
Tālrunis, e-pasts
Izglītības nodaļas vadītāja Vija Beļūna

63976787

26669550


Kancelejas nodaļa

Amats Vārds, uzvārds
Tālrunis, e-pasts
Nodaļas vadītājs/ jurists Arvīds Zvirbulis

63920592

26441918

Sekretāre-lietvede Aija Narbute

63976100

Sekretāre - lietvede 
(Vecumnieku VPVKAC)

Vija Eiduka

63976734

 

Domes sekretāre Līga Krēmere

63920593

Juriste (iepirkumu speciāliste) Inese Kampa

63920589

Juriste Iveta Logina

63976485

 


Sabiedriskās kārtības nodaļa

 

Diennakts operatīvais tālrunis saziņai ar dežurējošo darbinieku 25477131

 

Amats

Pieņemšanas laiks

Vārds, uzvārds
Tālrunis, e-pasts

Nodaļas vadītājs

Pirmdienās 10.00-12.00

Edgars Polis

29268575, 63920587

Inspektors Andris Caune

Kārtībnieks Raitis Vidovskis

 

Kārtībnieks Aivars Šileika

Kārtībnieks  Māris Kļaviņš

Kārtībnieks 

Laimonis Samulionis

Kārtībnieks

Māris Ģēvelis


Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

Saziņai ar nodaļas speciālistiem lūdzam izmantot nodaļas kopīgo e-pastu .

 

Amats

Pieņemšanas laiks

Vārds, uzvārds Tālrunis, e-pasts
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Gija Spula

25639392

63976197

 

Redaktore

 Alise Dreimane

20228385

 

Datoroperators Oļegs Dubčenoks

26036363

 

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

 

Amats

Pieņemšanas laiks                                           

 Vārds, uzvārds                                                                       Tālrunis, e-pasts
 Nodaļas vadītājs  Agris Rāgs  

Tālr. 63920588, mob. nr. 22020640, 

 Datortehniķis  Lauris Dātavs

Tālr. 63920588, mob. nr. 22022370, 

IT nodaļas tehniķis Orests Emanuels Gausiņš

Tālr. 63920588, mob. nr. 25706672, 

 

Saimniecības nodaļa

Amats

Pieņemšanas laiks

Vārds, uzvārds Tālrunis, e-pasts

Nodaļas vadītājs

Pirmdienās 8.00-12.00

Aivars Petruševics

63976768

29464887

Darba aizsardzības speciālists Māris Plēsnieks

29481688

Enerģētiķis Pēteris Briedis

29650545

Iniciatīvu un aktivitāšu atbalsts

 

Jaunatnes lietu speciāliste

 

 Kristīne Pačkajeva

22011848

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933