Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Informatīvais izdevums "Vecumnieku Novada Ziņas"

"Vecumnieku Novada Ziņu" mērķis ir nodrošināt informācijas apmaiņu vietējā sabiedrībā, iedzīvotājiem regulāri darot zināmus Domes lēmumus un atspoguļojot svarīgākās norises Vecumnieku novadā.

Lai daļēji kompensētu Domes informatīvā izdevuma piegādes izmaksas, 2019. gadā "Vecumnieku Novada Ziņas" savās pastkastītēs saņems tie iedzīvotāji, kuri šādu vēlmi būs izteikuši – proti, samaksājuši 8,60 eiro (cena ar PVN) par izdevuma piegādi visam gadam.

Par maksāšanas kārtību jāinteresējas Vecumnieku novada domē pa tālr. 63976100 un pagastu pārvaldēs Bārbelē, Kurmenē, Skaistkalnē, Stelpē un Vallē.
Norēķināties par "Vecumnieku Novada Ziņu" piegādi var arī ar internetbankas starpniecību. Veicot maksājumu, informācijā saņēmējam jānorāda vārds un uzvārds, kā arī precīza adrese. Piezīmes – "Domes avīze".
Vecumnieku novada domes rekvizīti: Vecumnieku novada dome, reģ. nr. 90009115957, PVN reģ. nr. LV90009115957, a/s «Swedbank», HABALV22, konta nr. LV54HABA0551025822482. Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933.

Iedzīvotāji, kuri nevēlas "Vecumnieku Novada Ziņu" piegādi dzīvesvietā, pašvaldības informatīvo izdevumu bez maksas var saņemt Vecumnieku novada domē un pagastu pārvaldēs Bārbelē, Kurmenē, Skaistkalnē, Stelpē un Vallē. Izdevums pieejams arī citās publiskās vietās. Tirāža: 2200 eksemplāru.

Pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums ''Vecumnieku novada ziņas'' saskaņā ar likumu ''Par pašvaldībām'' iznāca līdz 2021.gada 30.jūnijam.

"Vecumnieku Novada Ziņu" arhīvs

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933