Vecumnieku apvienības pārvalde

Vecumnieku novada dome

Vecumnieku apvienības pārvalde

Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933

Tālrunis: 63976100, Fakss: 63960524
E-pasts:

Rekvizīti:

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr. 90009116223
PVN reģistrācijas Nr. LV90009116223

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

NORĒĶINA KONTS: LV50TREL9802589008000
BANKA: VALSTS KASE
BANKAS BIC: TRELLV22


Vecumnieku apvienības pārvaldes speciālistu darba laiks:

Pirmdienās: 8:00 - 18:00
Otrdienās: 8:00 - 17:00
Trešdienās: 8:00 - 17:00
Ceturtdienās: 8:00 - 17:00
Piektdienās: 8:00 - 16:00

Pirms svētkiem darba laiks tiek saīsināts par 1 stundu.
Iestāde nestrādā likumā noteiktajās svētku dienās

Pusdienas pārtraukums: 12:00 - 13:00