VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020.-2026. IZSTRĀDE

pdfVecumnieku novada izglītības attīstības STRATĒĢIJA 2019.- 2023.gadam


pdfVecumnieku novada jaunatnes politikas plāns 2019.-2021. gadam

pdfVecumnieku novada tūrisma attīstības stratēģija 2018. - 2023. gadam