Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Nolikumi, iekšējie noteikumi


pdfNolikums BIK 2021


pdfNolikums par inventarizāciju veikšanu Vecumnieku novada pašvaldībā. 28.10.2020.


pdf Vecumnieku novada budžeta izstrādes, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība. 28.10.2020.


pdfNoteikumi par Vecumnieku novada domes un tās padotībā esošo budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaiti 28.10.2020.


pdfVecumnieku novada Domes Administratīvās komisijas nolikums. 26.08.2020.


pdfVecumnieku vidusskolas nolikums. 22.07.2020.


pdfVecumnieku 15. Liliju svētku floristu darbu festivāla nolikums 25.06.2020.pdfMisas pamatskolas NOLIKUMS Konsolidēts 26.05.2021.

pdfSacensību "Rogainings Vecumnieku novadā - Bārbeles rogainings 2020" nolikums 26.02.2020


pdfNoteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Vecumnieku novada pašvaldībā 26.02.2020

pdfAtklāta projektu konkursa "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" nolikums 26.02.2020
pdf Konkursa "Iedzīvotāji veido savu vidi 2020" nolikums ar pielikumiem 26.02.2020

pdfVecumnieku novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo apbalvošanas kārtība 22.01.2020.


pdfVecumnieku novada vokālo ansambļu skates nolikums. 22.01.2020.

pdfVecumnieku novada domes iepirkumu komisijas nolikums 27.12.2019.

pdfBiznesa ideju konkursa “Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2020” nolikums. 27.12.2019.

pdfVecumnieku novada “Sporta laureāts 2019” nolikums 27.10.2019.

pdfKārtība, kādā nominē kandidātus SIA “Jaunolis” valdes locekļa amatam

pdfPersonas datu aizsardzības noteikumi 23.10.2019

pdfVecumnieku novada uzņēmēju gada balva 2019 23.10.2019.

pdfVecumnieku novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politika 28.08.2019.

pdfPar interešu izglītības programmu īstenošanu. 4.10.2019.

pdfAtklāta projektu konkursa "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" nolikums. 22.05.2019. 


pdfValles pamatskolas nolikums (stājas spēkā no 01.09.2019.). 22.05.2019.

pdfPar audzēkņu apbalvošanas kārtību Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā. 22.05.2019.

pdfVecumnieku 14. Liliju svētku floristu darba festivāla nolikums. 22.05.2019.

pdfPašvaldības atbalsts amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai Vecumnieku novadā. 24.04.2019.

pdfVecumnieku novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība. 24.04.2019.


pdfVecumnieku novada amatierteātru skates nolikums. 27.03.2019.


pdfKonkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2019” nolikums. 27.03.2019.


pdfKonkursa "Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2019" nolikums. 27.02.2019.
pdfVecumnieku novada jauniešu domes nolikums. 27.02.2019.

pdfSacensību "Rogainings Vecumnieku novadā - Skaistkalnes Rogainings 2019" nolikums. 27.02.2019.

pdfVecumnieku novada jaunatnes konsultatīvās komisijas nolikums. 27.02.2019
pdfKonkursa “Vecumnieku novada sporta laureāts 2018” nolikums. 27.12.2018.
pdfVecumnieku novada domes Izglītības nodaļas nolikums. 27.12.2018.
pdfVecumnieku novada vokālo ansambļu skates nolikums. 27.12.2018.

pdfKonkursa „Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva 2018” nolikums. 24.10.2018.

pdfSacensību “Vecumnieku novada rudens kauss spiningošanā tautas klasē – 2018” nolikums. 24.10.2018.


pdfNoteikumi “Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Vecumnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes grupās, vispārējās izglītības iestādes klasēs un interešu izglītības grupās”.

pdfBiznesa ideju konkursa "Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2019." nolikums. 24.10.2018.

pdfVecumnieku novada pašvaldības brīvo dzīvojamo telpu izīrēšanas noteikumi. 26.09.2018.

pdfVecumnieku Mūzikas un mākslas skolas nolikums. 25.04.2018.

pdfKārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai Vecumnieku novadā. 22.08.2018.


pdfPašvaldības mantas un finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība. 25.07.2018.

pdfVecumnieku 13. Liliju svētku floristu konkursa nolikums. 27.06.2018.

pdfKonkursa "Vecumnieku novada sakoptākais īpašums. 2018" 16.05.2018.

pdfSacensību "Rogainings Vecumnieku novadā" nolikums. 09.04.2018.

pdfVecumnieku novada amatierteātru skates nolikums. 09.04.2018.

pdfMisas vidusskolas nolikums. 09.04.2018.

pdfProjektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2018” nolikums. 04.04.2018. 

pdfKonkursa "Vecumnieku novada sporta laureāts 2017" nolikums. 28.12.2017.

pdf Biznesa ideju konkursa "Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2018" nolikums. 22.11.2017.


pdfKonkursa "Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva 2017" nolikums. 22.11.2017.


pdfVecumnieku 12. Liliju svētku floristu konkursa nolikums. 28.06.2017.


pdfKonkursa "Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2017" nolikums. 15.05.2017.


pdfKonkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2017” nolikums. 29.03.2017.


pdfVecumnieku novada vokālo ansambļu skates nolikums. 25.01.2017.


pdfKonkursa "Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva" nolikums. 25.01.2017.


pdfPar pašvaldības atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam. 27.07.2016.


pdfVecumnieku novada Domes Sabiedriskās kārtības nodaļas nolikums. 23.03.2016.


pdfKārtība, kādā piešķir finansējumu Vecumnieku novada sportistiem dalībai sporta pasākumos. 24.02.2016.


pdfNoteikumi par Studiju kredīta galvojuma saņemšanas kārtību. 21.10.2015.


pdfVecumnieku novada Domes Sociālā dienesta nolikums. 30.06.2010.


pdfVecumnieku novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi. 25.02.2015.


pdfPedagoga palīga pakalpojumu piešķiršanas un finansēšanas kārtība. 25.02.2015.


pdfPar Vecumnieku novada domes un tās pakļautībā esošo budžeta iestāžu grāmatvedības politiku. 25.02.2015.


pdfPar grāmatvedības kārtošanu Vecumnieku novada domē un tās pakļautībā esošajās budžeta iestādēs. 25.02.2015.


pdfVecumnieku novada pašvaldības autoceļu fonda nolikums. 25.02.2015.


pdfLauksaimniecības zemes iegūšanas izvērtēšanas komisijas nolikums. 21.01.2015.


pdfVecumnieku novada konkursa „Gada skolēns” nolikums. 26.11.2014.


pdfPirmsskolas izglītojamo uzņemšanas kārtība Vecumnieku novada izglītības iestādēs. 29.10.2014.


pdfVecumnieku novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo apbalvošanas kārtība ar grozījumiem. 24.08.2016.


pdfKomisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas nolikums. 28.04.2014.


pdfVecumnieku novada Domes aktieru Amtmaņu muzeja nolikums. 27.03.2014.


pdfVecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi. 24.04.2013.


pdfKārtība, kādā tiek licencētas interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas. 27.12.2013.


pdfVecumnieku novada Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas Komisijas darbības kārtība. 27.12.2013.


pdfAtklātas balsošanas ar vēlēšanu zīmēm norises kārtība. 12.06.2013.


pdfVecumnieku novada Bāriņtiesas nolikums. 29.12.2014.


pdfVecumnieku novada Domes apbalvojumu nolikums. 22.08.2012.


pdfVecumnieku novada Domes pirmsskolas izglītības iestādes “Cielaviņa” nolikums. 29.02.2012.


pdfVecumnieku novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikums. 28.12.2011.


pdfVecumnieku novada Domes Valles vidusskolas nolikums. 28.09.2011.


pdfVecumnieku novada interešu izglītības vērtēšanas komisijas nolikums. 24.08.2011.


pdfVecumnieku novada Domes bērnu un jauniešu interešu izglītības pulciņu programmu vērtēšanas tabula.


pdfKārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes Vecumnieku novadā. 29.06.2011.


pdfVecumnieku novada Domes sporta skolas nolikums. 26.05.2010.


pdfVecumnieku novada Domes pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas nolikums. 29.12.2010.


pdfVecumnieku novada Domes un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtība. 29.12.2010.


pdfKārtība, kādā Vecumnieku novada dome un tās padotībā esošās struktūrvienības un budžeta iestādes noraksta mazvērtīgo inventāru un pamatlīdzekļus. 29.12.2010.


pdfVecumnieku novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums. 24.11.2010.


pdfPar dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību Vecumnieku novada pašvaldībā. 29.09.2010.


pdfValsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Vecumnieku novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai. 29.09.2010.


pdfVecumnieku novada Domes bibliotēku lietošanas noteikumi. 28.04.2010.


pdfVecumnieku novada Domes Vecumnieku bibliotēkas nolikums. 28.04.2010.


pdfVecumnieku novada Domes Skaistkalnes bibliotēkas nolikums. 28.04.2010.


pdfVecumnieku novada Domes Valles bibliotēkas nolikums. 28.04.2010.


pdfVecumnieku novada Domes Misas bibliotēkas nolikums. 28.04.2010.


pdfVecumnieku novada Domes Beibežu bibliotēkas nolikums. 28.04.2010.


pdfVecumnieku novada Domes Taurkalnes bibliotēkas nolikums. 28.04.2010.


pdfVecumnieku novada Domes Bārbeles bibliotēkas nolikums. 28.04.2010.


pdfVecumnieku novada Domes Kurmenes bibliotēkas nolikums. 28.04.2010.


pdfVecumnieku novada Domes Stelpes bibliotēkas nolikums. 28.04.2010.


pdfVecumnieku novada Domes Vecumnieku tautas nama nolikums. 24.03.2010.


pdfSkaistkalnes vidusskolas nolikums. 24.03.2010.


pdfVecumnieku novada Domes Darba samaksas un Sociālo garantiju nolikums. 24.03.2010.


pdfVeco ļaužu un invalīdu pansionāta „Atvasara” nolikums. 23.12.2009.


pdfNoteikumi par kārtību, kādā Vecumnieku novada Dome uzņem rindā un finansē pieaugušo personu sociālo aprūpi veco ļaužu un invalīdu pansionātā „Atvasara”. 23.12.2009.


pdfValles pašvaldības aģentūras nolikums. 23.12.2009.


pdfMisas vidusskolas nolikums. 25.11.2009.


 

pdfReglaments par interešu un neformālās izglītības programmu īstenošanu. 28.10.2009.


pdfPedagogu atlases nolikums. 28.10.2009.


pdfVecumnieku novada Civilās aizsardzības komisijas nolikums. 28.10.2009.


pdfReglaments par Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku mācību maksu. 23.09.2009.


pdfVecumnieku novada Domes Attīstības plānošanas nodaļas nolikums. 23.09.2009.


pdfVecumnieku novada Domes Kancelejas nolikums. 23.09.2009.


pdfVecumnieku novada budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība. 23.09.2009.


pdfVecumnieku novada Domes informatīvā izdevuma «Vecumnieku novada ziņas» redakcijas nolikums. 29.07.2009.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933