Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Saistošie noteikumi (2011.gada)

pdfNr.11 - Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei un dzīvojamo ēku palīgēkām 2012.gadā. 28.12.2011.


pdfNr.10 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2011.gadam”. 28.12.2011.


pdfNr.9 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2011.gadam”. 28.09.2011.


pdfNr.8 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2011.gadam”. 28.09.2011.


pdfNr.7 - Par „Nekustamā īpašuma „Fantiva” ūdenskrātuves daļas licencētās makšķerēšanas nolikums 2011. - 2014.gadam” apstiprināšanu. 25.05.2011.


pdfNr.6 - Par „Nekustamā īpašuma „Lādzēnu ezers” ūdenskrātuves daļas licencētās makšķerēšanas nolikums 2011.- 2014.gadam” apstiprināšanu. 25.05.2011.


pdfNr.5 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”. 27.04.2011.


pdfNr.4 - Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Vecumnieku novadā. 30.03.2011.


pdfNr.3 - Vecumnieku novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases. 30.03.2011.


pdfNr.2 - Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Vecumnieku novadā. 26.01.2011.


pdfNr.1 - Par Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2011.gadam. 26.01.2011.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933