Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Saistošie noteikumi (2012.gada)

pdfNr.13 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2012.gadam”. 27.12.2012.


pdfNr.12 - Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei un dzīvojamo ēku palīgēkām 2013. gadā. 27.12.2012.


pdfNr.11 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā”. 27.12.2012.


pdfNr.10 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2012.gadam”. 25.09.2012.


pdfNr.9 - Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves. 25.09.2012.


pdfNr.8 - Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 25.09.2012.


pdfNr.7 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2012.gadam”. 27.06.2012.


pdfNr.6 - Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”. 27.06.2012.


pdfNr.5 - Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”. 22.08.2012.


pdfNr.5 - Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā” un Nr.6 „Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem”. 22.08.2012.


pdfNr.4 - Vecumnieku novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases(Zaudējuši spēku ar 01.04.2014.). 28.03.2012.


pdfNr.3 - Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas saskaņošanas kārtība Vecumnieku novadā. 29.02.2012.


pdfNr.2 - Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā. 25.01.2012.


pdfNr.1 - Par Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2012.gadam. 25.01.2012.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933