Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Saistošie noteikumi (2013.gada)

pdfNr.18 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos nr. 3 „Par Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2013.gadam”. 27.12.2013.


pdfNr.17 - Neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtība. 27.12.2013.


pdfNr.16 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Vecumnieku novada pašvaldības aģentūras „Valles pašvaldības aģentūra” sniegtie maksas pakalpojumi ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā”(spēkā no 01.01.2014.). 15.10.2013.


pdfNr.15 - Grozījums Vecumnieku novada Domes 2010.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.11 „Vecumniekus novada pašvaldības nolikums”(spēkā no 01.01.2014.). 15.10.2013.


pdfNr.14 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Vecumnieku novada pašvaldības nodevām”(spēkā no 01.01.2014.). 15.10.2013.


pdfNr.13 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai”(spēkā no 01.01.2014.). 15.10.2013.


pdfNr.12 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem”(spēkā no 01.01.2014.). 15.10.2013.


pdfNr.11 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”(spēkā no 01.01.2014.). 15.10.2013.


pdfNr.10 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2009.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.4 „Vecumnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi”(spēkā no 01.01.2014.). 15.10.2013.


pdfNr.9 - par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei un dzīvojamo ēku palīgēkām 2014. gadā(spēkā no 01.01.2014.). 15.10.2013.


pdfNr.8 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2013.gadam”. 25.09.2013.


pdfNr.7 - Nekustamo īpašumu nosaukumu zīmju noteikumi. 28.08.2013.


pdfNr.6 - Grozījums Vecumnieku novada Domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Vecumnieku novada pašvaldības aģentūras „Valles pašvaldības aģentūra” sniegtie maksas pakalpojumi ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā”. 24.07.2013.


pdfNr.5 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2013.gadam”. 29.05.2013.


pdfNr.4 - Par Vecumnieku novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu. 29.05.2013.


pdfNr.3 - Par Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2013.gadam. 23.01.2013.


pdfNr.2 - Vecumnieku novada pašvaldības aģentūras „Valles pašvaldības aģentūra” sniegtie maksas pakalpojumi ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā. 23.01.2013.


pdfNr.1 - Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”. 23.01.2013.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933