Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Saistošie noteikumi (2013.gada)

pdfNr.18 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos nr. 3 „Par Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2013.gadam”. 27.12.2013.


pdfNr.17 - Neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtība. 27.12.2013.


pdfNr.16 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Vecumnieku novada pašvaldības aģentūras „Valles pašvaldības aģentūra” sniegtie maksas pakalpojumi ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā”(spēkā no 01.01.2014.). 15.10.2013.


pdfNr.15 - Grozījums Vecumnieku novada Domes 2010.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.11 „Vecumniekus novada pašvaldības nolikums”(spēkā no 01.01.2014.). 15.10.2013.


pdfNr.14 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Vecumnieku novada pašvaldības nodevām”(spēkā no 01.01.2014.). 15.10.2013.


pdfNr.13 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai”(spēkā no 01.01.2014.). 15.10.2013.


pdfNr.12 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem”(spēkā no 01.01.2014.). 15.10.2013.


pdfNr.11 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”(spēkā no 01.01.2014.). 15.10.2013.


pdfNr.10 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2009.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.4 „Vecumnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi”(spēkā no 01.01.2014.). 15.10.2013.


pdfNr.9 - par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei un dzīvojamo ēku palīgēkām 2014. gadā(spēkā no 01.01.2014.). 15.10.2013.


pdfNr.8 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2013.gadam”. 25.09.2013.


pdfNr.7 - Nekustamo īpašumu nosaukumu zīmju noteikumi. 28.08.2013.


pdfNr.6 - Grozījums Vecumnieku novada Domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Vecumnieku novada pašvaldības aģentūras „Valles pašvaldības aģentūra” sniegtie maksas pakalpojumi ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā”. 24.07.2013.


pdfNr.5 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2013.gadam”. 29.05.2013.


pdfNr.4 - Par Vecumnieku novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu. 29.05.2013.


pdfNr.3 - Par Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2013.gadam. 23.01.2013.


pdfNr.2 - Vecumnieku novada pašvaldības aģentūras „Valles pašvaldības aģentūra” sniegtie maksas pakalpojumi ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā. 23.01.2013.


pdfNr.1 - Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”. 23.01.2013.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933