Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Saistošie noteikumi (2017.gada)

pdfNr.11. - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2017. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1. "Vecumnieku novada pašvaldības 2017. gada budžets". 28.12.2017.


pdfNr.10 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010. gada 4. marta saistošajos noteikumos Nr.6 "Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem". 28.12.2017.

pdfNr.9 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr.5 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā". 22.11.2017.
pdfNr.8 - Vecumnieku novada Valles pagasta Taurkalnes ciema nekustamā īpašuma "Bērzi – 1" lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 22.11.2017.

pdfVecumnieku novada Valles pagasta Taurkalnes ciema nekustamā īpašuma "Bērzi – 1" lokālplānojums. Grafiskā daļa
pdfVecumnieku novada Valles pagasta Taurkalnes ciema nekustamā īpašuma "Bērzi – 1" lokālplānojums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

pdfNr.7 - Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju palīgēkām 2018. gadā. 25.10.2017.


pdfNr.6 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Vecumnieku novada pašvaldības 2017.gada budžets". 27.09.2017.

pdfNr.5 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Vecumnieku novada pašvaldības 2017.gada budžets”. 24.05.2017.


pdfNr.4 - Vecumnieku novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi. 29.03.2017.


pdfNr.3 - Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem”. 22.02.2017.


pdfNr.2 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”. 22.02.2017.


pdfNr.1 - Vecumnieku novada pašvaldības 2017.gada budžets. 25.01.2017.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933